Streda, 21 Mar 2018
Hlavná stránka mesta Medzilaborce

Dni mesta

V kalendári je vyznačených množstvo významných dní a udalostí. Niektoré pripomínajú tie najtemnejšie chvíle, iné pripomínajú výročia plné šťastia a radosti. Medzi jeden z najvýznamnejších dní v histórii Medzilaboriec určite patrí aj 26. november 1944.

argaiv1063

Tento rok sme si  pripomenuli už  73 rokov od významnej udalosti, ktorá obrátila dni neistoty, bolesti a strachu na dni uvoľnenia a radosti zo slobody.

Posledná úprava Pondelok, 04 December 2017 10:09
Čítať celý článok...
 
Pozvánka na MsZ
Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Medzilaborce, ktoré sa uskutoční dňa 07.12.2017 o 14,00 hod. v budove Mestského úradu Medzilaborce vmalej zasadačke (1. posch. vľavo).  Pozvánka na MsZ [PDF] 612kB, Materiál na MsZ [PDF] 2,25MB
Posledná úprava Piatok, 01 December 2017 14:45
 
LABIRSKYJ HUDAK 2017

Dňa 24. novembra 2017 sa v priestoroch krásnej novo zrekonštruovanej koncertnej sále ZUŠ Alexandra A. Ljubimova v Medzilaborciach konal prvý ročník speváckej súťaže v speve ľudových piesní pod názvom „LABIRSKYJ HUDAK“, ktorý slávnostne otvoril primátor mesta Medzilaborce Ing. VladislavVišňovský.

Posledná úprava Piatok, 29 December 2017 09:26
Čítať celý článok...
 
Mestská občianska poriadková služba

Mesto od decembra zriadi Mestskú občiansku poriadkovú službu

Dňa 2. novembra 2017 Mesto Medzilaborce zastúpené primátorom Ing. Vladislavom Višňovským podpísalo s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov vo výške 191 530,26 € v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a výzvy OPLZ-PO5-2017-1 projektu pod názvom „Bezpečné Medzilaborce“ v rámci prioritnej osi 5 Integrácia marginalizovaných rómskych komunít a špecifickým cieľom 5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov. Celková výška oprávnených výdavkov predstavuje sumu 201 610,80 €. Mesto Medzilaborce sa bude na projekte podieľať 5% spoluúčasťou z celkového rozpočtu projektu, t. j. 10 080,54 €.

Posledná úprava Utorok, 28 November 2017 14:54
Čítať celý článok...
 
Odstávka pinej vody - Vydraň
Oznámenie o plánovanej odstávke pitnej vody dňa 05.12.2017 v mestskej časti Vydraň
Posledná úprava Utorok, 21 November 2017 09:06
 
Pozvánka na dni mesta
Posledná úprava Piatok, 10 November 2017 13:59
 
Prijatie študentov SOŠ A.W.

Dňa 09.11.2017 primátor mesta Medzilaborce Ing. Vladislav Višňovský prijal veľmi úspešné študentky Strednej odbornej školy A. Warhola v Medzilaborciach Andreu Klecovú, Alžbetu Halčinovú, Kornéliu Bejdovú a Julianu Lapihuskovú pod vedením Ing. Anny Fecákovej, ktoré sa 19. – 20.10.2017 zúčastnili 15. medzinárodného veľtrhu cvičných firiem krajín V4 v Košiciach. Na slávnostnom prijatí na mestskom úrade primátor mesta vyjadril veľké poďakovanie reprezentantkám školy  a ich vyučujúcej učiteľke za úspešnú reprezentáciu mesta Medzilaborce ale aj celého regiónu. Po slávnostnom zápise do pamätnej knihy mesta Medzilaborce primátor mesta odovzdal dievčatám a ich učiteľke spomienkové darčeky na túto slávnostnú chvíľu.

Posledná úprava Piatok, 10 November 2017 13:35
 
« ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec »

Strana 6 z 130