Nedeľa, 16 Dec 2018
Hlavná stránka mesta Medzilaborce

Važení občania

Mesto Medzilaborce informuje občanov mesta Medzilaborce a miestnych častí Borov a Vydraň, že budú rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery za účelom jesenného upratovania v týchto lokalitách:

argaiv1120

v 39. kalendárnom týždni t.j od 24.09.2018 - do 01.10.2018 budú rozmiestnené kontajnery na uliciach – Gen. Svobodu, Komenského,  Májová, Poľná

v 40. kalendárnom týždni t.j od 01.10.2018 - do 08.10.2018 budú rozmiestnené kontajnery na uliciach – Gorkého, Kpt. Nálepku, Tolstého, Václavského,  Laborecká, Pod Úbočou a v miestnych častiach Vydraň a Borov
Preto žiadame občanov, aby v maximálne možnej miere využili pristavené zberové kapacity na vyčistenie okolia bytových jednotiek.

 

Ing. Vladislav Višňovský

primátor mesta

 

Posledná úprava Utorok, 18 September 2018 09:53
 
74. výročie SNP
Udalosti spojené so Slovenským národným povstaním sú predovšetkým príbehom o odvahe. Muži a ženy, ktorí sa pridali k povstaniu, prekonali vlastný strach a nerozhodnosť a preukázali statočnosť a hrdinstvo. 28.augusta 2018 sme si pripomenuli už 74. výročie hrdinského zápasu o národnú slobodu. Pripomenuli a uctili sme si pamiatku tých, ktorí bojovali a umierali za svoje ideály, za vieru, slobodu a spravodlivosť. Slávnostným príhovorom všetkých prítomných pozdravil primátor mesta Ing. Vladislav VIŠŇOVSKÝ a tajomník oblastného výboru SZPB Ing. Jozef Antal. Slávnostné popoludnie pred Mestským úradom hudbou spríjemnili riaditeľ ZUŠ A. A. Ljubimova Mgr. art Rastislav Kašuba a jeho žiačka Valika Husárová. Pri spomienke na 74. výročie Slovenského národného povstania, by sme nemali zabúdať na krutosť, hrôzy, ale hlavne na obete, ktoré Slovenské národné povstania prinieslo.
Čítať celý článok...
 
Začiatok školského roka 2018/2019
Posledná úprava Utorok, 18 September 2018 09:45
 
Rozlúčka s letom

Posledná úprava Utorok, 18 September 2018 09:43
Čítať celý článok...
 
Slávnosti prvej písomnej zmienky o Vydrani
Tak, ako iné obce, i obec Vydraň má za sebou vlastnú históriu, ktorú tvorili naši predkovia v časoch ťažkých a položili tak silné puto viažúce nás, súčasníkov k tejto rodnej obci. Čerpajúc zo skúseností dedov, rozprávania otcov i našich materí o životných i historických udalostiach, vraciame sa k ich odkazu a tradíciám, ktoré odovzdávali z generácie na generáciu až do súčasných dní. Jubileum je dôvod na oslavu, chvíľa na zastavenie sa a zamyslenie, ale aj bilanciu a premýšľanie o budúcnosti.
Posledná úprava Pondelok, 17 September 2018 13:19
Čítať celý článok...
 
Odhalenie sochy vojaka Švejka
V sobotu 25.8.2018 sa na veľkej železničnej stanici uskutočnilo slávnostné odhalenie sochy vojaka Švejka, ktorého vyrobili počas medzinárodného sympózia rezbárov na 56. ročníku Festivalu kultúry a športu. Autorom sochy je český rezbár Jakub Vlček a výtvarné spracovanie realizovala učiteľka Základnej umeleckej školy A.Ljubivova Mgr. Alexandra Sivákova. Pri príležitosti odhalenia sochy prišiel v rámci Dni železníc mimoriadny vlak. Odhalenie sochy sa uskutočnilo za účasti predstaviteľov mesta, štátnej správy, poslanca NR a poslancov MZ. V čase odhalenia sochy prišiel aj víkendový vlak vojak Švejk.
Posledná úprava Pondelok, 17 September 2018 13:19
Čítať celý článok...
 
Informácia o lehote na podanie kandidátnej listiny pre voľby do Mestského zastupiteľstva mesta Medzilaborce a kandidátnej listiny pre voľby primátora mesta Medzilaborce

Lehota na podanie kandidátnej listiny pre voľby do Mestského zastupiteľstva mesta Medzilaborce a kandidátnej listiny pre voľby primátora mesta Medzilaborce sa končí uplynutím posledného dňa lehoty, ktorým je:

utorok 11. september 2018 o 24:00 hod.

Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom, a na kandidátne listiny doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Kandidátne listiny preberá zapisovateľka Mestskej volebnej komisie v Medzilaborciach PhDr. Vladimíra Begeniová na Mestskom úrade v Medzilaborciach na ulici Mierovej 326/4, 1. poschodie, č. dv. 10.

10. septembra 2018 (pondelok) od 7,30 hod - 11,30 hod; 12,30 hod - 18,00 hod.

11. septembra 2018 (utorok) od 7,30 hod - 11,30 hod; 12,30 hod - 18,00 hod.; po 18,00 hod. je potrebné kontaktovať zapisovateľku Mestskej volebnej komisie telefonicky 0905 734 093

Posledná úprava Pondelok, 10 September 2018 09:43
 
« ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec »

Strana 5 z 143