Nedeľa, 22 Okt 2017
Hlavná stránka mesta Medzilaborce

Výzva na predloženie ponúk
Administratívna budova v m.č. Vydraň viac »»»
Posledná úprava Piatok, 21 Júl 2017 10:29
 
Prerušenie distribúcie elektriny

V  zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamuje, že pre odberné miesto: 

argaiv1538

v meste Medzilaborce:

ul. Pod Úbočou, Duchnovičova od č.d. 512 po SPTŠ, ul. Kpt. Nálepku od č.d. 412 po SPTŠ, ul. SNP, Gorkého, Tolstého, Ševčenkova od polície po Slovenskú správu ciest, ul. Dobrianského od polície po SAD, ul. Dukelských hrdinov, Mierová od bývalej pekárne Hapek po koniec smer Borov, ul. Václavského, celé mestské časti Borov a Vydraň

 bude v termíne

3. augusta 2017 od 07.10 hod. do 16.00 hod.


prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého  napätia.

Posledná úprava Streda, 19 Júl 2017 13:48
 
Oznam o výberovom konaní

Mesto Medzilaborce vyhlasuje výberové konanie na:

- jedno pracovné miesto odborného garanta KC

- jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC

Výberové konanie sa uskutoční dňa 09.08.2017 o 10,00 hod. v priestoroch
malej zasadačky Mestského úradu v Medzilaborciach
viac»»»

Posledná úprava Pondelok, 17 Júl 2017 08:29
 
Zverejnenie zámeru o zámene majetku mesta z dôvodu osobitného zreteľa
Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce, IČO: 00323233, v zastúpení primátorom mesta Ing. Vladislavom Višňovským v súlade s § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obce v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer zameniť Pozri/stiahni dokument [PDF] 45kB
Posledná úprava Pondelok, 17 Júl 2017 09:57
 
Pozvánka na MsZ dňa 14.07.2017
Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Medzilaborce, ktoré sa uskutoční dňa 14.07.2017 o 14,00 hod. v budove Mestského úradu Medzilaborce v malej zasadačke (1. posch. vľavo).  Pozvánka a program na MsZ [PDF] 51kB, Materiál na MsZ [PDF] 727kB
 
Prerušenie distribúcie elektriny

V  zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamuje, že pre odberné miesto: 

v meste Medzilaborce

Ul. Pod Úbočou, Duchnovičova od priecestia ŽSR po č. d. 510 a ul. Kpt. Nálepku od SPTŠ po krčmu Baran

 bude v termíne

12. 14. júla 2017 od 07.10 hod. do 18.00 hod.


prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého  napätia.

Posledná úprava Pondelok, 10 Júl 2017 15:44
 
Prerušenie distribúcie elektriny

V  zmysle ustanovenia §31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamuje, že pre odberné miesto: 

celá m. č. Vydraň

bude v termíne

11. 17. júla 2017 (okrem víkendu 15. - 16. 7 2017)

od 07.10 hod. do 18.00 hod.


prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého  napätia.

Posledná úprava Pondelok, 10 Júl 2017 15:44
 
« ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec »

Strana 4 z 124