Utorok, 23 Jan 2018
Hlavná stránka mesta Medzilaborce

Pozvánka na vianočný koncert ZUŠ

argaiv1788

Posledná úprava Utorok, 12 December 2017 12:36
 
Zverejnenie zámeru o prenájme majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Pozri/stiahni dokument Scan [PDF] 57kB
Posledná úprava Utorok, 12 December 2017 10:54
 
Laborecká 24

Posledná úprava Pondelok, 11 December 2017 12:38
 
Dni mesta

V kalendári je vyznačených množstvo významných dní a udalostí. Niektoré pripomínajú tie najtemnejšie chvíle, iné pripomínajú výročia plné šťastia a radosti. Medzi jeden z najvýznamnejších dní v histórii Medzilaboriec určite patrí aj 26. november 1944.

Tento rok sme si  pripomenuli už  73 rokov od významnej udalosti, ktorá obrátila dni neistoty, bolesti a strachu na dni uvoľnenia a radosti zo slobody.

Posledná úprava Pondelok, 04 December 2017 10:09
Čítať celý článok...
 
Pozvánka na MsZ
Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Medzilaborce, ktoré sa uskutoční dňa 07.12.2017 o 14,00 hod. v budove Mestského úradu Medzilaborce vmalej zasadačke (1. posch. vľavo).  Pozvánka na MsZ [PDF] 612kB, Materiál na MsZ [PDF] 2,25MB
Posledná úprava Piatok, 01 December 2017 14:45
 
LABIRSKYJ HUDAK 2017

Dňa 24. novembra 2017 sa v priestoroch krásnej novo zrekonštruovanej koncertnej sále ZUŠ Alexandra A. Ljubimova v Medzilaborciach konal prvý ročník speváckej súťaže v speve ľudových piesní pod názvom „LABIRSKYJ HUDAK“, ktorý slávnostne otvoril primátor mesta Medzilaborce Ing. VladislavVišňovský.

Posledná úprava Piatok, 29 December 2017 09:26
Čítať celý článok...
 
Mestská občianska poriadková služba

Mesto od decembra zriadi Mestskú občiansku poriadkovú službu

Dňa 2. novembra 2017 Mesto Medzilaborce zastúpené primátorom Ing. Vladislavom Višňovským podpísalo s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov vo výške 191 530,26 € v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a výzvy OPLZ-PO5-2017-1 projektu pod názvom „Bezpečné Medzilaborce“ v rámci prioritnej osi 5 Integrácia marginalizovaných rómskych komunít a špecifickým cieľom 5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov. Celková výška oprávnených výdavkov predstavuje sumu 201 610,80 €. Mesto Medzilaborce sa bude na projekte podieľať 5% spoluúčasťou z celkového rozpočtu projektu, t. j. 10 080,54 €.

Posledná úprava Utorok, 28 November 2017 14:54
Čítať celý článok...
 
« ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec »

Strana 3 z 128