Piatok, 19 Júl 2019
Hlavná stránka mesta Medzilaborce

Zasadnutie Rady starších

DSC08177Vo štvrtok 10. júna 2010 sa na Mestskom úrade v Medzilaborciach konalo pracovné stretnutieDSC08179 primátora mesta Ing. Ladislava Demka s Radou starších. V úvode primátor mesta  informoval prítomných o aktivitách plánovaných na rok 2010 so zameraním na budovanie amfiteátra, na priemyselnú zónu, na projekt regenerácie sídiel, v rámci ktorého sa okrem iného budú renovovať mestské chodníky, ďalej Radu starších oboznámil so školskými projektmi a tiež vysvetlil účel vzatia úveru mesta v súvislosti s projektom Roztancované pohraničie a na spolufinancovanie 5% z úspešných projektov v rámci výziev EÚ 2007 - 2013, čo bolo na verejnosti nesprávne komentované. Stretnutie pokračovalo voľnou diskusiou, počas ktorej členovia Rady starších debatovali o rôznych otázkach života mesta a tiež zaznelo poďakovanie za budovanie chodníka na Mierovej ulici smerom na Močarany.

argaiv1768

 
Roztancované pohraničie

P1020618V rámci schváleného projektu Roztancované pohraničie /888 643 €/, ktorý je zameraný na rozvoj modernej infraštruktury v Medzilaborciach a v poľskom Sanoku, sa v dňoch 28. 05. 2010 a 29. 05. 2010 v priestoroch Domu kultúry v Sanoku  konalo stretnutie členov súboru Kamjana s poľskými tanečnými súbormi, ktoré bolo zamerané na vzájomnú výmenu skúseností v oblasti jednotlivých druhov tanca. Účastníkov stretnutia, ktorých bolo zo Slovenska 40 a z poľskej strany 20, oficiálne privítal riaditeľ Sanockého domu kultúry a všetkých pozdravil primátor mesta Medzilaborce Ing. Ladislav Demko. Na záver sa uskutočnilo spoločné vystúpenie medzilaborských a sanockých tanečníkov.

 
Príprava volieb do Národnej rady SR

DSC07771V stredu 26. 5. 2010 sa na Mestskom úrade v Medzilaborciach konalo školenie zapisovateľov, predsedov a podpredsedov okrskových volebných komisií, ktorého organizátorom bol Obvodný úrad Humenné v zastúpení Mgr. Ján Sental, Ing. Mária Repčíková,  Ing. Eva Slamínková  a Štatistický úrad zastupovali Ing. Viera Kurilová a Terézia Hudáková.  Pracovné stretnutie bolo zamerané na uplatňovanie zákona 33/2004 Z.z. o voľbách do NR SR, na spracovanie výsledkov volieb a tiež na financovanie výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb do NR SR.DSC07772

Posledná úprava Streda, 26 Máj 2010 20:21
 
Rozšírenie a zvýšenie kvality separácie komunálneho odpadu v meste Medzilaborce

DSC07681Mesto Medzilaborce začalo realizovať projekt s názvom "Rozšírenie a zvýšenie DSC07690kvality separácie komunálneho odpadu v meste Medzilaborce". Nenávratný finančný príspevok vo výške 1 233 342,89 EUR (95%) získalo z Operačného programu Životné prostredie, prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo, opatrenie 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu, kód výzvy OPŽP-PO4-09-1. Zvyšnými 5% sa podieľa mesto Medzilaborce.

DSC07707Medzi hlavné aktivity patrí o.i. aj rekonštrukcia a modernizácia triediacej haly, ktorú DSC07716začala realizovať firma TOPSTAV s.r.o. ako úspešný uchádzač z procesu verejného obstarávania. Ďalšie hlavné aktivity: obstaranie technického vybavenia (triediacej linky na separovaný zber), nákup dvoch špeciálnych automobilov a obstaranie zberných nádob.

DSC07761

Posledná úprava Streda, 26 Máj 2010 20:10
 
Deň matiek v Medzilaborciach

DSC07304DSC07309-1DSC07315-1DSC07325DSC07336DSC07338DSC07353

 

 

Tohtoročné oslavy Dňa matiek v Medzilaborciach sa konali v nedeľu 9. mája 2010 v kinosále Mestského kultúrneho strediska. Organizátorom tohto tradičného podujatia bol opäť Detský domov na Ulici kpt. Nálepku v Medzilaborciach, ktorý pripravil  nádherný kultúrny program. V úvode vystúpil primátor mesta Ing. Ladislav Demko, ktorý prítomným ženám poďakoval za ich nenahraditeľnú činnosť a miesto v rodine, za aktívnu prácu v prospech rozvoja mesta , poprial im veľa zdravia, lásky, rodinnej pohody a vyjadril svoju podporu pre mladé rodiny a to hlavne vytvorením pracovných miest v súvislosti s vybudovaním priemyselnej zóny v meste. Úprimné poďakovanie primátora patrilo aj spomínanému detskému domovu za kultúrny program naplnený radosťou, šťastím, ale aj túžbou po vlastnej rodine.

Posledná úprava Streda, 19 Máj 2010 19:43
 
49.festival drámy a umeleckého slova Alexandra Duchnoviča
Viac »»»
 
Celomestské oslavy ukončenia 2. svetovej vojny

DSC07224Vo štvrtok 06. 05. 2010 sa v popoludňajších hodinách na Mestskom úrade v Medzilaborciach konala slávnostná akadémia pri príležitosti 65. výročia víťazstva nad fašizmom za účasti poslanca NR SR Ing. Ľuboša Martináka,, prednostu ObvodnéhoDSC07227 úradu v Humennom RSDr. Vasiľa Gavulu,  primátora mesta Ing. Ladislava Demka , poslancov MZ,  zástupcov SZPB – Ing. Petra Hrinka, Mikuláša Daňa, Vladimíra Šmigu , ďalej zástupcov škôl, školských zariadení, podnikateľskej sféry a ostatnej širokej verejnosti.

DSC07256Slávnostný príhovor predniesol primátor mesta a k prítomným sa prihovoril ajDSC07264 poslanec NR SR Ľuboš Martinák. Súčasťou akadémie bolo ocenenie účastníkov protifašistického odboja a tiež krátky kultúrny program žiakov ZUŠ a Gymnázia v Medzilaborciach.

DSC07267Spomienkové stretnutie pokračovalo pietnym aktom kladenia vencov k Pamätníku oslobodenia.DSC07279

 

 

 

Posledná úprava Štvrtok, 06 Máj 2010 21:07
 
« ZačiatokDozadu141142143144145146147148DopreduKoniec »

Strana 146 z 148