Piatok, 23 Aug 2019
Hlavná stránka mesta Medzilaborce

XIV. ročník olympiády detí materských škôl okresu Medzilaborce

2010003Centrum voľného času v Medzilaborciach dňa 9.6.2010 zorganizovalo XIV. ročník2010026 olympiády detí MŠ okresu Medzilaborce. Podujatie sa uskutočnilo na štadióne MŠK Spartak. Akciu slávnostne otvoril primátor mesta Ing. Ladislav Demko. Do súťaže bolo zapojených spolu 114 detí z ôsmich MŠ. Súťažilo sa v kategórii chlapcov a v kategórii dievčat. Odmenení boli všetci súťažiaci sladkosťami a najlepší traja jednotlivci v každej kategórii a najlepšie družstvá si domov odniesli medaile a vecné ceny. Už teraz sa všetci tešia na jubilejný 15. ročník 2011.

argaiv1357

Posledná úprava Štvrtok, 24 Jún 2010 04:10
Čítať celý článok...
 
2. etapa rekonštrukcie vojenského cintorína

DSC08247-1V pondelok 14. júna 2010 prijatím na magistráte mesta sa začala 2. etrapa rekonštrukcie vojenského cintorína z 1. svetovej vojny pri malej železničnej stanici v Medzilaborciach, na ktorom je v hromadných a individuálnych hroboch pochovaných 348 vojakov.

DSC08250Terénne rekonštrukčné práce, ktoré budú zamerané na vybudovanie prístupových chodníkov a betónového oplotenia, budú prevádzané skupinou 12 mužov aktívnej a vyslúžilej vojenskej služby pod vedením veliteľa 63. letky Bundeswehru kpt. Joachimom Feddem  zo  Schleswig-Holsteinu.  

Súčasťou ich pohybu je aj spolupráca s ozbrojenými silami SR. Postupne sa oboznamujú so zložkami našich ozbrojených síl. Tohto roku budú spolupracovať s mechanizovaným práporom v Trebišove, čomu bude predchádzať návšteva Trebišovského  regiónu , ako aj spoločná účasť na rekonštrukcii medzilaborského vojenského cintorína .  

Posledná úprava Piatok, 18 Jún 2010 16:41
 
Voľby do Národnej rady SR

V sobotu 12. júna 2010 v čase od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny sa konali voľby do Národnej rady SR. Miestom konania volieb bolo 7 okrskov. Podrobnejšie http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=4

DSC08185DSC08186DSC08189DSC08194DSC08199DSC08202DSC08206DSC08207DSC08209

 

DSC08213DSC08218DSC08220DSC08221DSC08235

 
Zasadnutie Rady starších

DSC08177Vo štvrtok 10. júna 2010 sa na Mestskom úrade v Medzilaborciach konalo pracovné stretnutieDSC08179 primátora mesta Ing. Ladislava Demka s Radou starších. V úvode primátor mesta  informoval prítomných o aktivitách plánovaných na rok 2010 so zameraním na budovanie amfiteátra, na priemyselnú zónu, na projekt regenerácie sídiel, v rámci ktorého sa okrem iného budú renovovať mestské chodníky, ďalej Radu starších oboznámil so školskými projektmi a tiež vysvetlil účel vzatia úveru mesta v súvislosti s projektom Roztancované pohraničie a na spolufinancovanie 5% z úspešných projektov v rámci výziev EÚ 2007 - 2013, čo bolo na verejnosti nesprávne komentované. Stretnutie pokračovalo voľnou diskusiou, počas ktorej členovia Rady starších debatovali o rôznych otázkach života mesta a tiež zaznelo poďakovanie za budovanie chodníka na Mierovej ulici smerom na Močarany.

 
Roztancované pohraničie

P1020618V rámci schváleného projektu Roztancované pohraničie /888 643 €/, ktorý je zameraný na rozvoj modernej infraštruktury v Medzilaborciach a v poľskom Sanoku, sa v dňoch 28. 05. 2010 a 29. 05. 2010 v priestoroch Domu kultúry v Sanoku  konalo stretnutie členov súboru Kamjana s poľskými tanečnými súbormi, ktoré bolo zamerané na vzájomnú výmenu skúseností v oblasti jednotlivých druhov tanca. Účastníkov stretnutia, ktorých bolo zo Slovenska 40 a z poľskej strany 20, oficiálne privítal riaditeľ Sanockého domu kultúry a všetkých pozdravil primátor mesta Medzilaborce Ing. Ladislav Demko. Na záver sa uskutočnilo spoločné vystúpenie medzilaborských a sanockých tanečníkov.

 
Príprava volieb do Národnej rady SR

DSC07771V stredu 26. 5. 2010 sa na Mestskom úrade v Medzilaborciach konalo školenie zapisovateľov, predsedov a podpredsedov okrskových volebných komisií, ktorého organizátorom bol Obvodný úrad Humenné v zastúpení Mgr. Ján Sental, Ing. Mária Repčíková,  Ing. Eva Slamínková  a Štatistický úrad zastupovali Ing. Viera Kurilová a Terézia Hudáková.  Pracovné stretnutie bolo zamerané na uplatňovanie zákona 33/2004 Z.z. o voľbách do NR SR, na spracovanie výsledkov volieb a tiež na financovanie výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb do NR SR.DSC07772

Posledná úprava Streda, 26 Máj 2010 20:21
 
Rozšírenie a zvýšenie kvality separácie komunálneho odpadu v meste Medzilaborce

DSC07681Mesto Medzilaborce začalo realizovať projekt s názvom "Rozšírenie a zvýšenie DSC07690kvality separácie komunálneho odpadu v meste Medzilaborce". Nenávratný finančný príspevok vo výške 1 233 342,89 EUR (95%) získalo z Operačného programu Životné prostredie, prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo, opatrenie 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu, kód výzvy OPŽP-PO4-09-1. Zvyšnými 5% sa podieľa mesto Medzilaborce.

DSC07707Medzi hlavné aktivity patrí o.i. aj rekonštrukcia a modernizácia triediacej haly, ktorú DSC07716začala realizovať firma TOPSTAV s.r.o. ako úspešný uchádzač z procesu verejného obstarávania. Ďalšie hlavné aktivity: obstaranie technického vybavenia (triediacej linky na separovaný zber), nákup dvoch špeciálnych automobilov a obstaranie zberných nádob.

DSC07761

Posledná úprava Streda, 26 Máj 2010 20:10
 
« ZačiatokDozadu141142143144145146147148149DopreduKoniec »

Strana 146 z 149