Sobota, 19 Apr 2014
Hlavná stránka mesta Medzilaborce

Výberové konanie PDF Tlačiť E-mail

Mesto Medzilaborce zastúpené Ing. Ivanom Solejom, primátorom mesta, v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa /riaditeľky:

argaiv1657

 - Základnej školy, ul. Duchnovičova 480/29 , 068 01 Medzilaborce.

Pozri/stiahni podmienky [PDF] 44 kB

Posledná úprava Streda, 16 Apríl 2014 13:58
 
Zoznámenie s Andym Warholom PDF Tlačiť E-mail

V rámci spolupráce Materskej školy Dúha na ul. gen. Svobodu 675/23 v Medzilaborciach a Múzea moderného umenia Spoločnosti Andyho Warhola v Medzilaborciach sa v dňoch 1. a 2. apríla 2014 najstaršie deti zúčastnili výtvarného workshopu pod názvom ,,Zoznámenie s Andym Warholom.“ Deti vedené pedagógmi múzea si prezreli výstavné siene, oboznámili sa s tvorbou Andyho Warhola. Dopoludnie vyvrcholilo výtvarnými aktivitami na základe prečítanej rozprávky, ktoré boli realizované priamio v ateliéri múzea.

Tento výtvarný workshop  bol pre deti nielen zaujímavý, ale priniesol pre ne aj nové zdroje a informácie výtvarno-umeleckého charakteru.

,,Ďakujeme za vrelé prijatie a tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity.“

Posledná úprava Piatok, 11 Apríl 2014 12:52
Čítať celý článok...
 
Výstava kraslíc a veľkonočných dekorácií v dome kultúry PDF Tlačiť E-mail

Zdobenie vajíčok patrí k Veľkej noci ako korbáč a voda. Maľovanie a spoločné jedenie vajíčok patrí k starodávnym zvykom Slovanov. Slovo kraslica vzniklo podľa všetkého zo slovanského slova „krasnyj“, v preklade červený. Tieto zvyky, tak ako mnohé vianočné, symbolizovali súdržnosť rodiny, zdravie a ochranu proti zlým silám, ale aj nádej spoločného stretnutia v kruhu rodiny na ďalší rok. Kraslice boli hlboko zakotvené v živote  ľudí, pripisovala sa im tajomná a ochranná moc, symbolizovali obnovenie a nepretržitosť života. Darované vajíčko malo zabezpečiť zdravie po celý rok.

Posledná úprava Piatok, 11 Apríl 2014 12:40
Čítať celý článok...
 
Pozvánka na koncert PDF Tlačiť E-mail
ZUŠ Ljubimova Vás srdečne pozýva na verejný koncert a výstavu výtvarných prác žiakov ZUŠ dňa 16.04.2014 o 16.00 hod.. Pozri plagát [PDF] 32 kB
Posledná úprava Piatok, 11 Apríl 2014 06:07
 
NOC S ANDERSENOM V MEDZILABORCIACH PDF Tlačiť E-mail

Noc s Andersenom 2014 zažili 4.apríla 2014 aj medzilaborecké deti v Mestskej knižnici. Mestská knižnica v Medzilaborciach organizovala už po tretí krát akciu pod názvom NOC S ANDERSENOM  venovanú podpore detského čítania. Na podujatí sa zúčastnilo 19 chlapcov a dievčat.

Posledná úprava Piatok, 11 Apríl 2014 06:03
Čítať celý článok...
 
Oznam PDF Tlačiť E-mail

Prerušenie distribúcie elektriny

V  zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t/ zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamuje, že pre odberné miesto:

 časť Medzilaborce – úsek ul. Dobrianského a Ševčenkova od

železničnej stanice po okresnú správu ciest

 bude v termíne 17. apríla 2014 od 8.00 hod. do 13.30 hod.

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

Posledná úprava Streda, 09 Apríl 2014 07:37
 
VOLEJBALOVÝ TURNAJ PDF Tlačiť E-mail

VOLEJBALOVÝ TURNAJ

zmiešaných družstiev pri príležitosti MDŽ

Centrum voľného času v spolupráci s Mestom Medzilaborce dňa 14.03.2014 zorganizovali volejbalový turnaj zmiešaných družstiev pri príležitosti MDŽ. Turnaja sa zúčastnilo osem družstiev, ktoré boli rozdelené do dvoch štvorčlenných skupín. Skupina „A“ hrala v telocvični Gymnázia Medzilaborce , kde zápasy rozhodoval p. Džizga a skupina „B“ hrala v telocvični ZŠ na ulici Duchnivičovej , kde rozhodcom bol p. Lukačik. Po skončení stretnutí v skupinách nasledovali zápasy o umiestnenie. Družstvá ktoré skončili na druhých miestach sa stretli o 3. miesto, a víťazí skupín o víťaza turnaja.

Vyhodnotenie sa konalo v jedálni na ZŠ Duchnovičova. Prvé tri družstva si odniesli ceny a diplomy . Všetky účastníčky turnaja obdŕžali kvietok od primátora mesta Ing. Ivana Soleja.

Posledná úprava Streda, 09 Apríl 2014 07:34
Čítať celý článok...
 
« ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec »

Strana 1 z 63